Bispehagen samtalesenter logo

Aktuelt

Litt om det som skjer hos oss.

Fredagskurs

Vi inviterer til fire faglige heldagskurs med religionspsykolog Gry Stålsett, inn under tematikken eksistensiell helse.

Eksistensiell Salong

På Bispehagen er vi opptatt av eksistensielle livstema og det å skape rom for tro, håp og mening. Våren 2023 arrangerer vi derfor fire foredrag med overskriften Eksistensielle tema i et religionpsykologisk perspektiv.

Vandreterapi

Vandreterapi kan bidra til å skape flyt i samtalen og gi et felles fokus på omgivelsene – noe som kan bidra til at den vanskelige samtalen føles lettere å gå inn i.

Hjelp til sårbare sinn

«Det gjør vondt å falle mellom to stoler. Særlig hvis en har det vondt fra før».