Bispehagen samtalesenter logo

Aktuelt

Litt om det som skjer hos oss.

Nytt sorgpoliklinisk tilbud til etterlatte etter selvmord og plutselig/brå død

Vi vet at brå død ikke bare utløser sjokk, angst og sorg, men det aktiverer også grunnleggende spørsmål om det meningsløse ved tilværelsen.

Ukrainsk kafè

Mandag 5. februar kl. 18:00 starter vi opp igjen med Ukrainsk Kafè for flyktningekvinner.

Eksistensiell salong – våren 2024

Denne våren inviterer vi til en temarekke om tilgivelse, med hovedoverskriften "å tilgi seg selv og andre".

Konsert med Randi Tytingvåg Trio & boksamtale om historien bak boken Hjemover

25. januar kl. 19:00, inviterer vi til konsert med Randi Tytingvåg trio. Det blir også boksamtale med Randi om hennes nye bok "Hjemover".

Studieprogram i eksistensiell dynamisk terapi

Våren 2024 starter vi opp et nytt utdanningsprogram ved Bispehagen.

Samtalegruppe med et eksistensielt perspektiv

Oppstart 10. januar 2024. Gjennom livet gjør vi oss erfaringer som påvirker opplevelsen av vår livskvalitet. I samtalegruppen tematiserer vi eksistensielle spørsmål og tanker rundt tap, ensomhet, spørsmål som liv og død, mening og meningsløshet, skyld og skam, tro og tvil.