Bispehagen samtalesenter logo

Aktuelt

Litt om det som skjer hos oss.

Ukrainsk Kafè

«Åpen dør» – vi markerer verdensdagen for psykisk helse, tirsdag 10. oktober

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 2023, inviterer vi til et lite temaforedrag om psykisk helse, kaffe og vafler.

Eksistensiell Salong – høsten 2023

På Bispehagen er vi opptatt av eksistensielle livstema og det å skape rom for håp og mening. Høsten 2023 arrangerer vi tre nye foredrag med overskriften Eksistensielle tema i et religionpsykologisk perspektiv.

Terapeutisk lesegruppe

Selvkritikk og selvivaretakelse: kom på lag med din indre kritiker.

Eksistensiell Salong – våren 2023

På Bispehagen er vi opptatt av eksistensielle livstema og det å skape rom for tro, håp og mening. Våren 2023 arrangerer vi derfor fire foredrag med overskriften Eksistensielle tema i et religionpsykologisk perspektiv.

Vandreterapi

Vandreterapi kan bidra til å skape flyt i samtalen og gi et felles fokus på omgivelsene – noe som kan bidra til at den vanskelige samtalen føles lettere å gå inn i.