Bispehagen samtalesenter logo

Aktuelt

Litt om det som skjer hos oss.

Terapeutisk lesegruppe

Selvkritikk og selvivaretakelse: kom på lag med din indre kritiker.

Eksistensiell Salong

På Bispehagen er vi opptatt av eksistensielle livstema og det å skape rom for tro, håp og mening. Våren 2023 arrangerer vi derfor fire foredrag med overskriften Eksistensielle tema i et religionpsykologisk perspektiv.

Vandreterapi

Vandreterapi kan bidra til å skape flyt i samtalen og gi et felles fokus på omgivelsene – noe som kan bidra til at den vanskelige samtalen føles lettere å gå inn i.

Hjelp til sårbare sinn

«Det gjør vondt å falle mellom to stoler. Særlig hvis en har det vondt fra før».