Bispehagen samtalesenter logo

Aktuelt

Litt om det som skjer hos oss.

Sommerstengt

Vi holder sommerstengt uke 29, 30 og 31

Debattinnlegg i Stavanger Aftenblad

"...under stjernene finnes det også skygger". - Bjørn Vidar Lerøen, debattinnlegg i aftenbladet.no, 15. juni 2024

Åpen dør

Åpent gratis seminar med Gry Stålsett, onsdag 19. juni kl.12:00-15.00 Tema: Jobblivet og følelser. Når stress forandrer oss

Nytt sorgpoliklinisk tilbud til etterlatte etter selvmord og plutselig/brå død

Vi vet at brå død ikke bare utløser sjokk, angst og sorg, men det aktiverer også grunnleggende spørsmål om det meningsløse ved tilværelsen.

Ukrainsk kafè

Mandag 5. februar kl. 18:00 starter vi opp igjen med Ukrainsk Kafè for flyktningekvinner.

Eksistensiell salong – våren 2024

Denne våren inviterer vi til en temarekke om tilgivelse, med hovedoverskriften "å tilgi seg selv og andre".