Bispehagen samtalesenter logo

Anna Melkeråen

Anna er psykologspesialist med spesialisering innenfor barne- og ungdomspsykologi og rus- og avhengighetspsykologi. Hun er nå i en pågående utdannelse innenfor eksistensiell dynamisk terapi ved MF vitenskapelig høyskole. Emnet gir en fordypning i eksistensiell psykoterapi, med vekt på hvordan eksistensielle temaer, livssyn, tro og kultur kan veve seg sammen med psykiske lidelser.   Anna har erfaring […]

Anne Kristin Dale Skjold

Anne Kristin

Anne Kristin Dale Skjold er psykiater og jobber nå også som Overlege/leder for Transkulturelt senter og Psykoterapiveileder ved Stavanger Universitetssykehus. Anne Kristin har videreutdanning i Psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Hun har også kompetanse inne eksistensiell psykologi og religionspsykologi, og kan derfor adressere trosrelaterte lidelser uavhengig av hvilken tro og kulturell bakgrunn en hører til. […]

Anne Berit Mathisen

Anne Berit Mathisen

Anne Berit er utdannet teolog og ordinert prest, med lang erfaring som prest i menighet, militæret og som sjømannsprest offshore. Hun har videreutdanning i sjelesorg og fordypning i traumer, særlig knyttet til ulykker og beredskapshendelser, og bred erfaring i ivaretakelse av personell etter ulykker og dødsfall. Som prest har Anne Berit lang erfaring med å […]

Gry Stålsett

Gry er spesialpsykolog med doktorgrad i eksistensiell tilnærming til depresjon, og har arbeidet med psykoterapiforskning over mange år ved forskningsinstituttet ved Modum Bad og sammen med psykologisk institutt ved UIO. Hun har særlig fokus på hva som virker i psykoterapi og hva som forebygger tilbakefall. I forbindelse med utviklingen av VITA-programmet samarbeidet hun med, og […]

Unn Rosenberg

Unn Rosenberg

Unn tilbyr samtaler med ledere som ønsker mer innsikt i utøvelse av egen lederrollerolle, rådgiving av ledelse i konflikter og samtaler om samspill og bistand i stabskonflikter. Unn har bidratt i utviklingen av Bispehagen-konseptet, og sitter i stiftelsens styre. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen sykepleievitenskap, administrasjon/ledelse og konflikthåndtering/megling. Unn har lang erfaring […]

Stig Ellingsen

Stig Ellingsen er styreleder i Stiftelsen Bispehagen. Han er pådriver for etableringen av senteret. Sammen med psykiateren Ole Jøssang (d. 2021) utviklet han idéen om etableringen av Bispehagen Samtalesenter. Både Ole og Stig har selv gjennomgått det omfattende Vita-programmet med gruppeterapi på Modum Bad. Programmet legger særlig vekt på grunnleggende livstema som tap, ensomhet, tro […]

Liv Hege Braseth

Liv Hege er utdannet barnehagelærer med fordypning i tilknytningsteori og har videreutdanning i blant annet spesialpedagogikk. Videre er hun lærer med undervisningskompetanse til og med videregående skole. Senere år har hun tatt lederstudier ved BI og universitetet i Stavanger og studerer nå systemisk par- og familieterapi ved VID. Gjennom hennes virke som rektor/daglig leder, assisterende […]