Bispehagen samtalesenter logo

Anne Berit Mathisen

Trosorientert sjelesørger og veileder (prest)

Anne Berit Mathisen

Anne Berit er utdannet teolog og ordinert prest, med lang erfaring som prest i menighet, militæret og som sjømannsprest offshore. Hun har videreutdanning i sjelesorg og fordypning i traumer, særlig knyttet til ulykker og beredskapshendelser, og bred erfaring i ivaretakelse av personell etter ulykker og dødsfall.

Som prest har Anne Berit lang erfaring med å snakke med mennesker i alle livets situasjoner. Hun jobber både med enkeltpersoner og par og har også erfaring med å ivareta kollegagrupper som har opplevd belastende hendelser i trosfellesskap.

Anne Berit bruker ofte ordet «medvandrer» om seg selv, og det er konfidentens ønsker som avgjør samtalens innhold. Samtalen trenger ikke å sentreres om tro, men det er stort rom for at du også kan ta opp åndelige sider ved livet, egen tro og tvil, og hvordan livet former, påvirker og utfordrer troen.