Bispehagen samtalesenter logo

Anne Kristin Dale Skjold

Psykiater

Anne Kristin

Anne Kristin Dale Skjold er psykiater og jobber nå også som Overlege/leder for Transkulturelt senter og Psykoterapiveileder ved Stavanger Universitetssykehus.

Anne Kristin har videreutdanning i Psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Hun har også kompetanse inne eksistensiell psykologi og religionspsykologi, og kan derfor adressere trosrelaterte lidelser uavhengig av hvilken tro og kulturell bakgrunn en hører til.

Hun undersøker hva som hindrer og fremmer eksistensiell helse og vekst, og kan sammen med deg sortere følelser og arbeide med livstemaer som ensomhet, tilhørighet, lengsel etter personlig frihetsfølelse, mening, og forholdet til døden.

Hun har lang erfaring fra offentlig helsevesen, der hunhar jobbet med livskriser, depresjon, angst, avhengighet, personlighetsproblematikk, traumer og selvfølelses- og relasjonsvansker. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere på jobb, i studier eller i forhold til venner.

Anne Kristin tilbyr samtaleterapi, støtte- og veiledningssamtaler.