Bispehagen samtalesenter logo

Gry Stålsett

Fagansvarlig
Spesialpsykolog

Gry er spesialpsykolog med doktorgrad i eksistensiell tilnærming til depresjon, og har arbeidet med psykoterapiforskning over mange år ved forskningsinstituttet ved Modum Bad og sammen med psykologisk institutt ved UIO. Hun har særlig fokus på hva som virker i psykoterapi og hva som forebygger tilbakefall.

I forbindelse med utviklingen av VITA-programmet samarbeidet hun med, og mottok veiledning fra, psykiaterne Irvin Yalom og Ana Maria Rizzuto i eksistensiell psykoterapi og psykodynamisk terapi. Hun er også kompetanse i narrativ terapi og i affektbevissthets modellen (ABI). Senere år har hun vært tilknyttet Villa Sana med fokus på arbeidshelse og utbrenthet.

Gry er også første amanuensis ved MF Vitenskapelig Høyskole der hun er emneansvarlig i religionspsykologi og en av gründerne bak institutt for klimapsykologi/klimapsykologene. Hun har flere publikasjoner om følelser og eksistensiell helse og er en ettertraktet kursholder innen en bred tematikk med spesiell tyngde på skam og skyld, psykologisk krisehjelp ved katastrofer, vold og overgrep. Hun har lang og bred erfaring som veileder, blant annet for veiledere ved Amatea, familievernkontorer, helseteam i kommuner, psykologer. Hun har også erfaring med katastrofer og bisto blant annet med psykologisk krisehjelp etter 22. juli.

Gry kan tilby digital veiledning halv eller hel dag, og kurs for behandlingsteam og annet helse- og hjelpepersonell.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og samtale om ønsket tilbud.