Bispehagen samtalesenter logo

Marie Anbjørnsen

Fagleder
Psykologspesialist

Marie er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og har spesialisering innen klinisk voksenpsykologi, med videreutdanning innen emosjonsfokusert terapi og traumeterapi. Hun har flere års erfaring fra offentlig psykisk helsevern og har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser. Marie har jobbet med barn, voksne og pårørende. Hovedvekten av sin erfaring har hun innen voksenfeltet.

Marie tilbyr individualterapi, støttesamtaler i akutte situasjoner, veiledning individuelt eller i gruppe, og pårørendesamtaler. Hun har erfaring med behandling av bl.a. depresjon, angstlidelser, PTSD og traumerelaterte symptomer, personlighetsproblematikk, akutte og mer lengrevarige tilpasningsreaksjoner, samt utredning og støttesamtaler knyttet til ADHD. Hun har videre interesse for og kompetanse på samtaler med etterlatte etter plutselige dødsfall og behandler emosjonelle reaksjoner med arbeid med selvmordsnære personer.

Marie tilbyr også vandreterapi. For noen kan samtaler lettere gjennomføres under en gåtur fremfor inne på et kontor.

Les artikkelen Vandreterapi