Bispehagen samtalesenter logo

Stig Ellingsen

Veileder eksistensielle tema

Stig Ellingsen er styreleder i Stiftelsen Bispehagen. Han er pådriver for etableringen av senteret. Sammen med psykiateren Ole Jøssang (d. 2021) utviklet han idéen om etableringen av Bispehagen Samtalesenter. Både Ole og Stig har selv gjennomgått det omfattende Vita-programmet med gruppeterapi på Modum Bad. Programmet legger særlig vekt på grunnleggende livstema som tap, ensomhet, tro (i videste forstand), håp og mening. Idéene til Bispehagen henger blant annet sammen med disse erfaringene.

Stig er utdannet Cand. Theol. med tilleggsutdannelse i familieterapi. Han har lang praksis som konsulent innen organisasjons- og lederutvikling. I flere år var han konsulent for selvutviklingsgrupper i et av AFF v/NHH’s lederutviklingsprogram på Solstrand. I sin praksis som prest har han bred erfaring med å møte mennesker i eksistensielle kriser, ofte knyttet til tapsopplevelser.