Bispehagen samtalesenter logo

Unn Rosenberg

Arbeidsveileder

Unn Rosenberg

Unn tilbyr samtaler med ledere som ønsker mer innsikt i utøvelse av egen lederrollerolle, rådgiving av ledelse i konflikter og samtaler om samspill og bistand i stabskonflikter.

Unn har bidratt i utviklingen av Bispehagen-konseptet, og sitter i stiftelsens styre.

Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen sykepleievitenskap, administrasjon/ledelse og konflikthåndtering/megling.

Unn har lang erfaring fra psykiatrien, fra overordnet ledelse av institusjoner og som personalsjef innen kirkelig virksomhet. Hun har arbeidet mye med konfliktløsning i staber, endringsprosesser og individuell veiledning av ledere.