Bispehagen samtalesenter logo

Hjelp til sårbare sinn

Publisert:

«Det gjør vondt å falle mellom to stoler. Særlig hvis en har det vondt fra før». 

Skyld og skam, tvil og tro

Vi vil skape et sted for noen å snakke med. Hjelp til mennesker som er i tidsavgrensede eksistensielle kriser og livsutfordringer. Et sted for å bearbeide vanskelige endringer i livet. Det kan være utfordringer som er knyttet til tapsopplevelser enten privat, sosialt eller yrkesmessig. Ensomhet og lite omgang med familie og venner. Angst knyttet til nedstemthet og depresjon. Utvendig kan alt se ut til å være ok. Innvendig kan en gå med grublerier og angst knyttet til meningen med livet, skyld og skam, tvil og tro.

Sårbarhet er normalen. Ikke unntaket! Det er «noe» i alle familier. Det er «noe» på alle arbeidsplasser. Det er «noe» i venneflokken. Det hender at dette «noe» tar overhånd. Tidsavgrensede eksistensielle kriser og livsutfordringer treffer de fleste av oss fra tid til annen. Da hjelper den gode samtalen. Men fastlegen har bare 15 min. Spesialisthelsetjenesten har ikke kapasitet og har flere steder sluttet med ventelister. De som får plass, er oftest rammet av alvorlig sykdom.

Faller mellom to stoler

Svært mange får derfor ikke den nødvendige psykiske helsehjelpen når det er nødvendig. De «faller mellom to stoler». Noen av dem er i risikosonen for langtidssykemeldinger og uførhet. Det begynner ikke som sykdom. Det blir til sykdom i fallet mellom stolene. Nå skal det settes opp en stol i mellomrommet.

Vi trenger litt hjelp av Ibsen!: «Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!» (Peer Gynt).

Tenke det har politikere både på høyre- og venstresiden gjort! De har programfestet en opprustning av psykiatrien. Helseministeren har, med Stortinget i ryggen, gitt pålegg om å prioritere psykisk helsevern framfor somatikk.

Ønsket det har de også! Stat og kommune ønsker seg forebyggende tiltak. Blant annet lavterskeltilbud som skal fange opp mennesker i risikosonen. Både ved å forsterke helsetjenestene på skolene, og ellers i kommunesektoren. De såkalte lavterskeltilbudene skal ha forebyggende effekt. En ønsker å forsterke fastlegeordningen. Og å forsterke spesialisthelsetjenesten.

Men fra å ville det til å gjøre det, skjer det noe. Svært mange fortsetter å falle mellom de to stolene. Mellom første- og andrelinjetjenesten. Det nytter dessverre ikke med enkeltstående tiltak eller politiske vedtak.

Vi starter driften i løpet av 2022. Vi vil ha en opptrappingsplan hvor målsettingen er å bemanne senteret med psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier og prest. Tanken er at en kan henvises av fastlege, psykolog, diakonat, sykehus, prest, arbeidsgiver, egen henvendelse eller på forespørsel fra for eksempel familie.

Av Stig Ellingsen
Styreleder Bispehagen samtalesenter 

Innlegg i Stavanger Aftenblad