Bispehagen samtalesenter logo

Om oss

Bispehagen samtalesenter er et senter for psykoterapi og lavterskelsamtaler. Vi tilbyr tiltak for psykisk helsehjelp og livsmestring, samt kurs, veiledning og utdanning.

Diakonale røtter

Midt i hjertet av Stavanger ligger den gamle Bispeboligen, i vakre omgivelser på Eiganes. Aktiviteten rundt og i boligen har viktige historiske og diakonale røtter i og for byen, -røtter som gir kraft og næring til videre arbeid.

Ideèn bak Bispehagen samtalesenter springer ut av en visjon om å inkludere grunnleggende livstema i terapi, og ønsket om å opprette et kompetanse- og behandlingssenter innen eksistensielle livsspørsmål i regionen.

Stiftelsen Bispehagen er en idéell stiftelse som har som formål å fremme diakonalt arbeid og tilby psykisk helsehjelp til mennesker i tidsavgrensede kriser gjennom samtaler/terapi. Vårt tverrfaglige fagteam tilbyr i tillegg til veiledning, individuell- og gruppeterapi, også kurs og foredrag i Bispehagen eller på deres arena.

Det geografiske inntaksområdet er åpent, og det kreves ikke henvisning. Tilbudet er diagnoseuavhengig, men vi kan bistå med utredning av enkelte lidelser om det er ønskelig fra pasient/klient.

Vi ser verdien av en tverrfaglig og helhetlig tilnærming i den terapeutiske prosessen, med fokus på eksistensielle livstema og det å skape rom for Tro, håp og mening.

“Menneskets livskraft og glede, og samtidige sårbarhet går hånd i hånd. Vi vil alle i større eller mindre grad erfare oppturer og nedturer på vår livsvandring. Slik er livet! "

Eiendommens historie

Den tidligere Bispeboligen, «Fredheim», er en trevilla i sveitserstil som ble oppført i 1860. Eier, kjøpmann Enoch Rønneberg brukte huset som feriested og hvilehjem for seg og familien, før sønnen Reinert overtok i 1919. På 60-tallet, gav Reinert villaen til Opplysningsvesenets fond med formålet bolig for Biskopen i Stavanger Bispedømme. Boligen har blitt brukt til dette formålet frem til 2015. Boligen gjennomgikk flere rehabiliteringer før stiftelsen kjøpte boligen den og tilhørende bygning «stallen» i 2021.

Våre terapeuter

Liv Hege Braseth

Daglig leder
Par- og familieterapeut

Gry Stålsett

Fagansvarlig
Spesialpsykolog

Stig Ellingsen

Veileder eksistensielle tema

Unn Rosenberg

Unn Rosenberg

Arbeidsveileder

Anne Kristin

Anne Kristin Dale Skjold

Psykiater

Anne Berit Mathisen

Anne Berit Mathisen

Trosorientert sjelesørger og veileder (prest)

Anna Melkeråen

Psykologspesialist