Bispehagen samtalesenter logo

Våre tjenester

Terapi og veiledning

Terapi

Når man tar steget for å oppsøke hjelp har man gjerne forsøkt over noe tid å løse eller jobbe med sine vansker på egenhånd, og er ofte i en fortvilet situasjon der man har gått seg litt fast.

Terapeutiske samtaler kan gi en ny erfaring, og danne et grunnlag der vi sammen finner nye veier å gå. 

Terapi kan bidra til at man blir bedre i stand til å manøvrere fleksibelt i eget følelsesliv, og til å finne gode måter å navigere i livet på. Det vil være avgjørende for en god prosess at den terapeutiske relasjonen er preget av trygghet, tillit og åpenhet.

En formell diagnose er ingen forutsetning for å ha god nytte av terapeutiske samtaler. I noen tilfeller kan det likevel være nyttig og ønskelig med strukturert utredning.

Pris:

  • Individuell samtale: kr 1250,-
  •  

Kontakt oss og bestill time: 

Psykiater Anne Kristin Dale Skjold anne.kristin@bispehagen.no

Psykologspesialist Anna Melkeråen anna@bispehagen.no

Utdanning: Eksistensiell dynamisk terapi

Studiet gir også en fordypning i anvendt klinisk religionspsykologi innen rammen av eksistensielt orientert psykoterapi og et multikulturelt samfunn. 

Utdanningsprogrammet er en toårig videreutdanning for psykologer og leger.

Utdanningen vil gi en fordypning i VITA-modellens teorigrunnlag, strategier og prinsipper, med vekt på hvordan eksistensielle temaer, livssyn, tro og kultur kan veve seg sammen med psykiske lidelser.

Les mer om utdanningen her

Arbeidsveiledning

Vi tilbyr samtaler med ledere som ønsker mer innsikt i utøvelse av egen lederrollerolle, rådgiving av ledelse i konflikter og samtaler om samspill og bistand i stabskonflikter.

Unn Rosenberg har ansvar for lederveiledning. Hun har lang erfaring fra psykiatrien, fra overordnet ledelse av institusjoner og som personalsjef innen kirkelig virksomhet. Hun har arbeidet mye med konfliktløsning i staber, endringsprosesser og individuell veiledning av ledere.

Trenger du som leder eller din stab å rydde for å komme videre? Ønsker du som leder å utvikle samspill og arbeidsglede for din lederrolle og/eller din stab?

Pris:

Kontakt oss og bestill time:
unn@bispehagen.no

Samtaler om eksistensielle tema

Vi tilbyr selvutvikling gjennom gruppesamtaler og  individuelle samtaler. Den opplevde livskvaliteten her og nå kan variere i livets ulike faser, og samtalene har til hensikt å sammen finne verktøy for mestring av eksistensielle livsutfordringer og bedring av livskvalitet.

Det hender behovet utløses av naturlige livsfaseendringer, men også tapsopplevelser knyttet til identitet, arbeid, helse og relasjoner. Perspektivet i samtalene er håps- og fremtidsrettet.

Stig  Ellingsen er utdannet Cand. Theol. med tilleggsutdannelse i familieterapi. Han har lang praksis som konsulent innen organisasjons- og lederutvikling.  I sin praksis som prest har han bred erfaring med å møte mennesker i eksistensielle kriser, ofte knyttet til tapsopplevelser.

Pris:

Kontakt oss og bestill time: 
stig@bispehagen.no

Par- & familieterapi Foreldreveiledning Livsfaseveiledning

Livets mange faser og fasetter byr på både oppturer og nedturer. Denne sårbarheten er en naturlig del av det å være menneske.

Noen ganger kan livet bli overveldende, og en kan trenge en utenforstående til å gå sammen med  et  stykke på veien, for å snu det som var blitt mismot til livsmot.

Liv Hege Braseth er opptatt av hvordan ting henger sammen og hvordan vi alle påvirker og blir påvirket. Parforholdet beriker og kompliserer på samme tid. Vi gir og vi får. Slik er det også i foreldreskapet, enten en lever sammen eller atskilt.

Liv Hege tilbyr også samtaler knyttet til det å bearbeide og finne ny mening i ulike livsfaser og det de kan innebære av berikelse og tap, enten det er knyttet til familie, arbeid eller hverdagsliv.

Du er velkommen, alene eller sammen med din partner, for samtale og veiledning i forhold til parforhold, foreldreskap og livsendringer.

Pris: kr 950,– 

Kontakt oss og bestill time: 
liv.hege@bispehagen.no

Trosorientert sjelesorg og veiledning

I samtale med prest vil det kristne fundamentet for tro, håp og mening kunne utforskes. Sjelesorg- og veiledersamtalen bærer preg av omsorg og forståelse, og er ikke behandling eller terapi.

Gjennom aktiv lytting og spørsmålsstillinger med mål om å utvide perspektiv/forståelse, kan du med presten som medvandrer få hjelp til å bearbeide vonde livserfaringer, fremme relasjoner, håndtere utfordringer og styrke troslivet. Dersom du selv ønsker og ber om det, kan skriftemål og/eller bønn inkluderes i samtalen.

Samtalene kan strekke seg over kortere eller lengre tid, alt etter ditt behov. Dersom det kommer frem at behovet er mer i retning av terapi, vil presten kunne anbefale deg dette og lose deg videre til et terapitilbud.

Fordi Bispehagen Samtalesenter er en ideell stiftelse er det en egenandel også for disse samtalene.

Pris: kr 950,–

Kontakt oss og bestill time: anne.berit@bispehagen.no

Stallen

Vi driver tjenesten Kirkens samtalesenter, Stallen, på oppdrag for Stavanger Bispedømme. Tjenesten er åpen for kirkelige medarbeidere. Se her for mer informasjon.

Prest er Anne Berit Mathisen.