Bispehagen samtalesenter logo

Tro, håp og mening

Sårbarhet er en del av det å være menneske. Vi vil alle i større eller mindre grad erfare oppturer og nedturer. Slik er livet!

På Bispehagen har vi et helhetlig syn på mennesket og de ulike aspekter som virker inn på vår livskvalitet. Eksistensielle tema som tap, ensomhet, nedstemthet og tro & tvilsspørsmål, samt angstrelaterte forhold knyttet til død, ensomhet, meningen med livet, ansvar eller skyld og skam, er alle knyttet til vår psykiske helse.

Begrepene Tro, Håp og Mening kan favne om disse ulike grunntemaene, og beskriver intensjonen bak oppbygging av et senter som inkluderer det eksistensielle i terapi og veiledning. Ordene henger sammen og er vanskelig å skille fra hverandre både som enkeltbegrep og i tid. Fortid og fremtid integreres i den opplevde livskvalitet her og nå.

Bispehagen skal tilrettelegges slik at vi ikke diskriminerer, hverken mht. livssyn, etnisitet, seksuell legning eller andre grunner. Samtidig er det med hensikt at vi bruker begreper som gir assosiasjoner til livssyn og/eller religiøsitet. Uavhengig av hvilken tro eller livssyn, mener vi dette er en viktig ressurs og motivasjon for bruken av eksistensielle tema som basis for samtaler og terapi. Effekten av å bruke eksistensielle tema i terapi og veiledning er godt dokumentert (Gry Stålsett 2012, Kari Halstensen 2022, begge Modum Bad).

Våre terapaeuter

Unn Rosenberg

Arbeidsveileder

Stig Ellingsen

Veileder eksistensielle tema

Marie Anbjørnsen

Fagleder
Psykologspesialist

Liv Hege Braseth

Daglig leder
Par- og familieveileder