Bispehagen samtalesenter logo

Hvorfor samtalegruppe om eksistensielle tema?

Eksistensielle tema En samtalegruppe om eksistensielle tema, har til hensikt å gi deltakerne erfaringer og kunnskaper til å mestre eksistensielle livsutfordringer.

Det å sette ord på tanker og følelser, og å reflektere over disse sammen med andre, har vist seg å være en effektfull metode for å fremme livskvalitet.

I denne form for eksistensielle gruppesamtaler vil du utvikle et språk for følelser og nyanser i din livssituasjon. Ved å få muligheten til å uttrykke og bevisstgjøre egne følelser og tanker vil du kunne utvikle forholdet og forståelsen av deg selv og forståelsen av andre ta et mer bevisst grep om egen fremtid. 

Hvem kan ha nytte av gruppen?

Gruppen er åpen for alle, uavhengig av erfaring og livssituasjon. Det kan for eksempel handle om at du har en opplevelse av indre stress og uro, nedstemthet og depresjon, har opplevd tap knyttet til eksempelvis dødsfall eller skilsmisse, står i en livsfaseendring, har tyngende ansvar eller står i relasjonelle utfordringer/belastninger. 

Samtalene vil knyttes til livstema som mot – motløshet, frihet – ansvar, liv – død, mening – meningsløshet, ensomhet – fellsskap, skyld, skam og sårbarhet.

 

Rammer for gruppen

En eksistensiell gruppe består av 6 – 8 personer som møtes til et avtalt antall gruppemøter for å samtale om grunnleggende livstema.

Deltakere forplikter seg til å delta i et gitt antall møter. Når noen slutter i gruppen kan en ny deltaker tas inn. Det som foregår i gruppen er konfidensielt. Gruppemøtene vil fasiliteres av to gruppeveiledere.

Gruppemøtene kan ved behov legges til tidlig ettermiddag slik at folk som er i jobb kan delta uten å måtte ha fravær fra jobb.

 

Her og nå!

I møtene legges det vekt på at tema for gruppesamtalen skal være aktuelle – at de handler om noe som har betydning her og nå. Tema for møtene bestemmes av deltakerne fra gang til gang. Overskriften «Eksistensielle tema» legger føringer for temavalgene. Når det er formålstjenlig kan den som fasiliterer ha korte innlegg med undervisning om tema.

 

Ønsker du å delta? 

Pris per gruppemøte (1,5 time): kr. 480,- Betales via Vipps ved hver samtale, eller etter avtale.

 

Hvis du ønsker å delta i en samtalegruppe om eksistensielle tema, kan du ta kontakt med en av gruppelederene:

Stig Ellingsen: stig@bispehagen.no mobil:909 77 950

Liv Hege Braseth: liv.hege@bispehagen.no telefon: 51 99 55 00