Bispehagen samtalesenter logo

Lederveiledning for daglige ledere og kirkeverger

Bispehagen starter veiledningsgruppe for ledere denne høsten.

Tilbudet baseres på handlings- og refleksjonsmodellen, som legger til rette for å reflektere over egen arbeidssituasjon og lederrolle. Temaene knyttes opp mot konkrete situasjoner fra egen arbeidshverdag, og gruppens deltakere vil selv bidra ved å bringe inn aktuelle case fra egen arbeidssituasjon. Refleksjon over egen arbeidshverdag og handlinger vil gi mulighet til utvikling i lederrollen og til selvutvikling.

Aktuelle tema

  • Mitt verdigrunnlag – på hvilke verdier baserer jeg min ledelse?
  • Meg som leder – hva lykkes jeg med og hva utfordrer meg i utøvelse av ledelse
  • Kirken som organisasjon – hvordan organisering og arbeidskultur virker inn på arbeidsmiljøet
  • Konfliktarbeid – forebygging, håndtering og etterarbeid ved konflikter
  • Medarbeiderutvikling – hvordan få det til i en stab
  • Forebygging og oppfølging av sykemeldte
  • Samordnet ledelse – utfordringer og styrke?
  • Struktur, planlegging, strategiarbeid

Dette er eksempel på tema som gjerne kommer opp i lederveiledningsgrupper, men temaene vil styres ut ifra de case som deltakerne bringer inn i gruppen.

Varighet: 6 samlinger
3 samlinger høsten 2023 og 3 samlinger våren 2024.
Påmeldingen gjelder for alle samlingene.

Pris: kr 2700,– for 6 samlinger.

Innbetaling: kr 1350,– for høstsemestret og kr 1350,– for vårsemesteret.

Påmelding: unn@bispehagen.no

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Unn på 918 04 343

Veileder:

Unn Rosenberg

Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen sykepleievitenskap, administrasjon/ledelse og konflikthåndtering/megling.

Unn har lang erfaring fra psykiatrien, fra overordnet ledelse av institusjoner og mer enn 20 år som personalsjef innen kirkelig virksomhet. Hun har arbeidet mye med organisasjonsutvikling og strukturell ledelse, konfliktløsning i staber, endringsprosesser og individuell veiledning av ledere.

 

Unn Rosenberg