Bispehagen samtalesenter logo

Nytt sorgpoliklinisk tilbud til etterlatte etter selvmord og plutselig/brå død

Publisert:

Bispehagen Samtalesenter har fått støtte fra Stavanger kommune i 2024, til polikliniske sorgsamtaler ved plutselige dødsfall, enten det er ved selvmord, vold, drap, ulykker eller sykdom.

Vi vet at brå død ikke bare utløser sjokk, angst og sorg, men det aktiverer også grunnleggende spørsmål om det meningsløse ved tilværelsen.  Mange opplever sterke følelser av fortvilelse, indre tomhet og nummenhet eller sterkt sinne, men også ofte helt uberettigede opplevelser av skyld, skam. Noen ganger tabubelagte og uvante følelser, og i sorgen får en besøk av vanskelige følelser som umulige skyldfølelser og traumeskam og dødsangst. Det er vanlig at mange føler trang til å isolere seg midt i ensomhetsboblen. Derfor kan det være behov for hjelp til sorgarbeidet for å komme videre i livet. Senteret har mottatt støtte fra Stavanger kommune til individual- og gruppesamtaler, og ønsker noen sjelesorg og hjelp til symbolhandlinger i forbindelse med sorgarbeidet, så er også det mulig.

Våre sorgpolikliniske tilbud:

  1. Individuell samtalerekke (fra og med april)
  2. Gruppetilbud (starter opp etter sommeren)
    • Etterlatte etter selvmord
    • Etterlatte etter annen plutselig/brå død

Den pårørende tar selv kontakt. Ved henvendelse gjøres en vurderingssamtale av psykolog, for å sammen med den pårørende vurdere hvilket tilbud som er best egnet for den enkelte. Det er et bredt fagteam ved senteret som samarbeider om gjennomføringen av prosjektet.

Pris:

Tiltaket er støttet av midler fra Stavanger kommune, og har for den pårørende en egenandel på totalt kr. 500,- for individuelle forløp og for gruppeforløp.

Kontakt:

For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med fagleder Gry Stålsett; gry@bispehagen.no eller daglig leder og prosjektansvarlig Liv Hege Braseth; liv.hege@bispehagen.no