Bispehagen samtalesenter logo

Terapeutisk lesegruppe

Selvkritikk og selvivaretakelse: kom på lag med din indre kritiker.

Vi har alle har en medfødt evne til å reflektere over og evaluere oss selv. En indre kritiker kan fungere som en nyttig rettesnor når vi trenger å forbedre oss eller korrigere feil. Den hjelper oss å forbedre oss, rette opp egne feil, den hjelper oss i relasjoner ved at vi kan si unnskyld når vi har gjort eller sagt noe for å såre eller krenke en annen. Men selvkritikk kan også ødelegge mye for oss i livet når den tar for mye plass, vi kan bli vår egen verste fiende.

Når vi kritiserer oss selv er det ofte følelsen skam som er motoren bak. Skam er en av de aller vondeste følelsene vi har, og selvkritikk er en måte å unngå skamfølelsen på. I lengden kan dette være utmattende, det kan bryte oss ned, vi går glipp av mange muligheter, og det kan hemme livsutfoldelsen. Så hvordan skal vi forholde oss til vår indre kritiker når den vokser seg for stor?

Denne terapeutiske gruppen er rettet mot de som mistenker at de ofte er for selvkritiske. Målet med gruppen er å bli kjent med din indre kritiker, utforske hvor den kommer fra, hvordan den utspiller seg i livet ditt, og hvordan du kan komme mer «på lag» med den. For å få til dette må det mer til enn å lese: man må inn i følelsen og øve.

Gruppen tar utgangspunkt i boka «Selvkritisk» av Aksel Inge Sinding og Sigrid Magelssen Skeide, som du får utlevert ved oppstart. Vi leser utdrag av boka mellom samlinger, tar opp de aktuelle temaene i gruppen, og jobber med konkrete øvelser for at du skal få det bedre med deg selv.

Tid og sted

Vi møtes ukentlig 8 ettermiddager kl 18:00 – 19:30. Oppstart blir i løpet av høsten 2023.

Det er plass til opptil 8 deltagere i gruppen, og vi blir sammen enige om en ukedag som passer. Hver samling koster kr 450, samlet pris for gruppedeltagelse er da kr 3600. Boken er inkludert i prisen.

For mer info og påmelding, send en epost til post@bispehagen.no, eller ring 51 55 99 00

Frist for påmelding:
1. oktober 2023.