Bispehagen samtalesenter logo

Ukrainsk Kafè

Publisert:

Kvinnegruppe fire tirsdager kl. 18:00-19:30

Vi arrangerer fire temasamlinger om psykisk helse for ukrainske flyktninger.
Temarekken er allerede i gang, og det har vært godt oppmøte, men også plass til flere!

Fire tirsdager i høst samles en fin gjeng med ukrainske kvinner i Bispehagen for undervisning, samtale og sosialt samvær. Psykiater og psykiatrisk sykepleier ved Bispehagen, har i samarbeid med to flotte ukrainske kvinner med psykologbakgrunn, utviklet en aktuell temarekke. Undervisningen foregår på morsmål.

Tema:

  • Tilpasning til den nye situasjonen – 26.09.23
  • Stress og stressmestring – 03.10.23
  • Integrasjon – 17.10.23
  • Finne muligheter og ressurser under emigrasjon – 24.10.23

Påmelding er ikke nødvendig.

Vår kontaktperson er Unn Rosenberg, mailadresse unn@bispehagen.no