Bispehagen samtalesenter logo

Vandreterapi

Publisert:

Det er finnes en rekke ulike former for samtaleterapi, men rammene er ofte like: to mennesker i samme rom og i hver sin stol, der dialogen flyter frem og tilbake. En ramme som legger til rette for god terapeutisk effekt og fungerer godt for mange.

Terskelen for å oppsøke terapi kan for noen være stor, og det kan være vanskelig å åpne seg om de vanskelige temaene på et fremmed kontor med en fremmed person. Følelser kan oppleves overveldende, og stillheten inne på et kontor kan oppleves unødvendig ubehagelig og være til hinder til samtalen.

Vandreterapi kan bidra til å skape flyt i samtalen og gi et felles fokus på omgivelsene, – noe som kan bidra til at den vanskelige samtalen føles lettere å gå inn i. I tillegg til flyt i samtale påvirker fysisk aktivitet vår mentale helse, en kombinasjon som kan ha god effekt.

“All truly great thoughts are conceived while walking”
(Frederick Nietzsche).

Vandreterapi kan fungere som et utgangspunkt for videre samtaler på kontoret, eller brukes i sin helhet gjennom et kortere eller lengre terapiforløp.

Vi har flotte turområder i umiddelbar nærhet til våre lokaler. Noen bekymrer seg over at andre skal høre hva som blir snakket om, eller for å møte på kjente. Erfaring tilsier at dette forekommer i svært liten grad, men vi legger en plan i forkant hvordan vi håndterer slike situasjoner.

Ta kontakt dersom du er nysgjerrig eller vil finne ut om dette er en terapiform som kan passe for deg.

Les mer om terapauten som har ansvar for vandreterapi.